Bundesliga-M88 Caman kết thúc La Wan World Bocosta đã phá vỡ Stuttgart đảo ngược 3-1

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, thời gian Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 11, 22:30, vòng 9 của Bundesliga League, Bayern đi chống lại Stuttuttgart. Trong hiệp một, Culibari đã mở một kỷ lục, Camman đóng sầm, và thế giới sóng trên thế giới, và anh vẫn có một tiêu đề.… Continue reading Bundesliga-M88 Caman kết thúc La Wan World Bocosta đã phá vỡ Stuttgart đảo ngược 3-1