Bình luận viên: Manchester United dựa một chút phí B, anh ta không m88.com, Quỷ đỏ sẽ rất khác nhau.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, kể từ tháng 1 năm nay đến Manchester United, Bruno-Fernandez đã tham gia 22 bàn thắng trong 37 trận và 13 hỗ trợ. Cầu bài Talksport Tony Cascarino nói rằng các chi phí B có thể có một màn trình diễn tuyệt vời ổn định trong Quỷ… Continue reading Bình luận viên: Manchester United dựa một chút phí B, anh ta không m88.com, Quỷ đỏ sẽ rất khác nhau.