HENRY: M88 Alteta cần tìm các điểm tấn công Obmeetan, nếu không nó có thể giống như trước đây

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, vòng 10 của Yingchao đã kết thúc ngày hôm nay, Home 1-2 của Arsenal đã mất một con sói, 10 vòng Gunmen tạm thời 13 điểm 14 bit. Sau trận đấu đầu tiên của Altta huấn luyện xạ thủ, xạ thủ đã đi Hiri Hao đã được… Continue reading HENRY: M88 Alteta cần tìm các điểm tấn công Obmeetan, nếu không nó có thể giống như trước đây