ShangGang đã phát hành chức vô địch cuối của tờ báo Bắc Trung Quốc M88: các phước lành của khoảng cách

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, Thượng Hải Shanghaung sẽ nằm trong vòng cuối cùng của Trinity của Tập đoàn AFC tại Thượng Hải. Shanggang cũng phát hành poster trước trận đấu, chủ đề : Phước lành từ xa. Poster là chủ đề của chai trôi, và đội cách xa Tây Á, nhưng… Continue reading ShangGang đã phát hành chức vô địch cuối của tờ báo Bắc Trung Quốc M88: các phước lành của khoảng cách