Premier League: Western Hamlian M88.com rất khó giành chiến thắng

Leicester vs Fulham [Thời gian cạnh tranh] Thời gian Bắc Kinh 1:30 vào ngày 1 tháng 12 [Tự nhiên trò chơi] Tiếng Anh Leicester: Sessian, Amattai, Eddi, Perera Fulham: Conorlo, OEMMA [Bản ghi trong quá khứ] Gần 10 lần đối đầu, 2 chiến thắng của Leicester và 4 trận thua. Gần 10 trận: 6 trận… Continue reading Premier League: Western Hamlian M88.com rất khó giành chiến thắng