Tháp truyền hình và đài truyền hình Thiên Tân được chiếu bởi Maradona: Goodbye, M88.com Paradise là một quả bóng khác

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, theo “Tây Bắc Wang”, Tháp truyền hình và đài truyền hình Thiên Tân đến Marra Dona tối nay: Tạm biệt, thiên đàng là một quả bóng khác Ảnh: Thiên Tân Netizen Costrra Nasin Goodbye, nhà vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi ->