Li Shenglong được nâng cấp như bố, Shanggang Guanbo Bless: M88.com Baby Nơi sinh sẽ mang lại cho anh động lực mới

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, thời gian Bắc Kinh, thời gian Bắc Kinh, vợ của những cầu thủ Shanggang, vợ của Li Shenglong đã sản xuất thành công, Câu lạc bộ Shanggang cũng gửi một phước lành cho việc nâng cấp cha. Mặc dù người vợ bước vào ngày sinh dự kiến,… Continue reading Li Shenglong được nâng cấp như bố, Shanggang Guanbo Bless: M88.com Baby Nơi sinh sẽ mang lại cho anh động lực mới