Jillen: Nếu Verna bước vào bóng, tôi sẽ rất vui khi giành được lợi nhuận, sự tự tin của đội tăng cường M88.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 6 tháng 12, Chao League 11th Round Chersi 3-1 đảo ngược để chiến thắng, sau khi Champions League dàn dựng, Yirri đã đi vào giải đấu một lần nữa Sau khi sự kiện được phỏng vấn, anh ấy đã nói về trò chơi này. Jirri nói: “Chúng tôi thực… Continue reading Jillen: Nếu Verna bước vào bóng, tôi sẽ rất vui khi giành được lợi nhuận, sự tự tin của đội tăng cường M88.