Carnavaro hầu hết các sai lầm M88 không có trong các bảng chiến thuật: những thất bại trẻ rất quan trọng, và nguồn gốc không thể hiểu được

Từ tầng lớp văn hóa của công ty, tổng giám đốc của đội bóng đá chịu trách nhiệm cho hệ thống trách nhiệm và Canavaro đã trở thành một danh sách mới về những tên tuổi bóng đá mới trong hai năm qua. Sau sự bối rối và nhục nhã này, vấn đề lớn nhất… Continue reading Carnavaro hầu hết các sai lầm M88 không có trong các bảng chiến thuật: những thất bại trẻ rất quan trọng, và nguồn gốc không thể hiểu được

Đồng Lư: Hợp đồng của Hengda và Karnova không có kết quả M88.com Chỉ báo

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 5 tháng 12 với Samokan Samsung Squeezed, sau khi cung điện là phác thảo, Quảng Châu Heng Đêm qua tuyệt vời đã giới thiệu các mô hình quản lý mới, và hệ thống trách nhiệm huấn luyện viên trưởng được điều chỉnh cho tổng giám đốc; đồng thời,… Continue reading Đồng Lư: Hợp đồng của Hengda và Karnova không có kết quả M88.com Chỉ báo