Fan Bronkkhoster: Hiệu suất của tôi được để lại cho những người khác để đánh giá hy vọng của Trung Quốc như một sức mạnh M88.com châu Á.

Những môn thể thao hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 đã từ chức từ Fanbronkkhoster, nơi đã trở về Hà Lan vào đầu giờ sáng. Trước khi rời đi, anh ta đã chấp nhận cuộc phỏng vấn “Tin tức buổi tối” Yangcheng, đã nói về cảm giác giảng dạy ở Trung Quốc trong năm nay.… Continue reading Fan Bronkkhoster: Hiệu suất của tôi được để lại cho những người khác để đánh giá hy vọng của Trung Quốc như một sức mạnh M88.com châu Á.