Huấn luyện viên của Nante M88: Chơi của Maradona rất tốt, nhưng anh ấy không phải là một ví dụ về những người trẻ tuổi.

Happy Sports ngày 28 tháng 11, tại một cuộc họp báo, Huấn luyện viên của Nante Christian – Gurkuv đã nói về cái chết của cái chết của cái chết của cái chết của thứ tư này, Ông tin rằng vở kịch của Maradona là tuyệt vời, nhưng nó không phải là một ví dụ… Continue reading Huấn luyện viên của Nante M88: Chơi của Maradona rất tốt, nhưng anh ấy không phải là một ví dụ về những người trẻ tuổi.