Thiền: Juventus xem xét bán Benadski, không nhằm gia hạn M88 của mình

môn thể thao vui vẻ ngày 28 tháng 11 Theo mười phương tiện truyền thông địa phương “Corriere del Torino “, do hợp đồng của Juventus, 2022 Hết hạn năm, Benadsky hoặc với câu lạc bộ, hoặc sẽ được bán. Benadsky đang ở trong giao điểm sự nghiệp, anh ta cần phải xem xét cẩn… Continue reading Thiền: Juventus xem xét bán Benadski, không nhằm gia hạn M88 của mình