Inter Milan vs Menxing Xếp hạng: Vòng đôi Lukaku 8.M889 Pleia cao nhất 7.9

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, trong kết luận của Champions League, đất nước đang vượt qua 3-2. Trong số điểm teo mắt sau trận đấu, Mei Kai Duka Luca đã giành được 8,9 điểm cao nhất. Sau đây là điểm chi tiết: Cửa Xing bắt đầu: Tương tự 5,7, mùa đông 6.8,… Continue reading Inter Milan vs Menxing Xếp hạng: Vòng đôi Lukaku 8.M889 Pleia cao nhất 7.9