Truyền thông trong nước: Yatai Zheng và Tân Long Shang M88.com SDB có thể thay đổi “Changchun FC”

Happy Sports ngày 30 tháng 11, theo tin tức về truyền thông trong nước, Trường Xuân Yatai đang gia hạn với tiền đạo của đội Tân Long Tân Long, đội hy vọng giữa đây. Giày có thể kết thúc đội cũ. Sau khi tham gia Yatai, Tan Long có thể đảm bảo hiệu quả mục… Continue reading Truyền thông trong nước: Yatai Zheng và Tân Long Shang M88.com SDB có thể thay đổi “Changchun FC”