Sky Sports: Manchester United, Tottenter và Chelsea đang chú ý đến Bryi M88 Donkey Ben – White

Thể thao hạnh phúc Ngày 2 ngày 2 ngày Báo cáo thể thao trên bầu trời, Manchester United, Chelsea, Tottenter rất quan tâm đến Indenson Defender – Trắng. Ben-trắng cho thuê Leeds 23 tuổi, đã giúp Leeds Union và sau khi trở lại mùa này, Ben-White đã chơi một địa điểm ổn định và 10… Continue reading Sky Sports: Manchester United, Tottenter và Chelsea đang chú ý đến Bryi M88 Donkey Ben – White