Thể thao hạnh phúc Đội tuyển quốc gia Argentina ngày 26 tháng 11 chính thức xác nhận rằng bóng Wang Maradona đã chết. Vào ngày 4 của tháng này, Maradona đã nhận được phẫu thuật mạch máu não. Theo báo cáo, hoạt động rất thành công và Maradona ngay lập tức được xuất viện. Vào ngày 26 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, người đứng đầu tờ báo hoe, nói rằng trái tim của Maradona dừng lại, và sau đó là quan chức đã xác nhận tin tức này. : Trái tim Maradona dừng lại, tận hưởng 60 năm ->

Thể thao hạnh phúc Đội tuyển quốc gia Argentina ngày 26 tháng 11 chính thức xác nhận rằng bóng Wang Maradona đã chết. Vào ngày 4 của tháng này, Maradona đã nhận được phẫu thuật mạch máu não. Theo báo cáo, hoạt động rất thành công và Maradona ngay lập tức được xuất viện. Vào… Continue reading Thể thao hạnh phúc Đội tuyển quốc gia Argentina ngày 26 tháng 11 chính thức xác nhận rằng bóng Wang Maradona đã chết.
Vào ngày 4 của tháng này, Maradona đã nhận được phẫu thuật mạch máu não. Theo báo cáo, hoạt động rất thành công và Maradona ngay lập tức được xuất viện. Vào ngày 26 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, người đứng đầu tờ báo hoe, nói rằng trái tim của Maradona dừng lại, và sau đó là quan chức đã xác nhận tin tức này.

: Trái tim Maradona dừng lại, tận hưởng 60 năm

->