M88.com, Chủ tịch Barcelona: Năm 2003, La Porta thành công cho cuộc bầu cử và nói dối đã được ký kết.

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, trước đó, Tổng thống Bassat, Tổng thống Bassat, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Trạm phát sóng Catalonia, 2003 La Porta nằm cho sự lựa chọn thành công. Ký Baker Ham. Những gì đã xảy ra trước cuộc bầu cử, tôi là 42% ý định… Continue reading M88.com, Chủ tịch Barcelona: Năm 2003, La Porta thành công cho cuộc bầu cử và nói dối đã được ký kết.

Người già sẽ nói về Venaldum tuân thủ M88: Tôi sẽ chọn rời đi, anh ấy đang ở trong đội tốt nhất

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Liverpool, Đặng, Dengggen, cho biết khi nào Tenal Dunm quan tâm, nếu anh ta là Venalum, sẽ tiếp tục Tôi rời đi. Hợp đồng của Venaldham và Liverpool sẽ hết hạn sau khi kết thúc mùa giải, anh ta có thể thương lượng với các câu… Continue reading Người già sẽ nói về Venaldum tuân thủ M88: Tôi sẽ chọn rời đi, anh ấy đang ở trong đội tốt nhất