Người già sẽ nói về Venaldum tuân thủ M88: Tôi sẽ chọn rời đi, anh ấy đang ở trong đội tốt nhất

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Liverpool, Đặng, Dengggen, cho biết khi nào Tenal Dunm quan tâm, nếu anh ta là Venalum, sẽ tiếp tục Tôi rời đi. Hợp đồng của Venaldham và Liverpool sẽ hết hạn sau khi kết thúc mùa giải, anh ta có thể thương lượng với các câu… Continue reading Người già sẽ nói về Venaldum tuân thủ M88: Tôi sẽ chọn rời đi, anh ấy đang ở trong đội tốt nhất