Nghi ngờ phải trả lời thế giới bên ngoài, Hulk M88.com đã ban hành: Tôi mạnh mẽ, nhưng tâm lý học mạnh mẽ hơn

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11 hôm nay, Thượng Hải viện trợ nước ngoài được ban hành trong nền tảng xã hội, nghi ngờ phản ứng với những tin đồn gần đây trong những năm gần đây. Sau cuộc xung đột của huấn luyện viên trưởng Pereira, có một tin đồn rằng Hulk… Continue reading Nghi ngờ phải trả lời thế giới bên ngoài, Hulk M88.com đã ban hành: Tôi mạnh mẽ, nhưng tâm lý học mạnh mẽ hơn