Wenge: Sự hiệp nhất và tính cách của Jirrilu M88 đặc biệt, anh ấy là một tiền đạo nhóm thực sự

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12 năm nay, tại Champions League trong tuần này, Chelsea 4-0 Chiến thắng Seville, Blue Army, Frontier Gulu đã dàn dựng một Big Big. Huấn luyện viên huyền thoại của Arsenal, Wen Gigna đã được thêm vào đồng bào của mình, và ông tin rằng Jili không chỉ… Continue reading Wenge: Sự hiệp nhất và tính cách của Jirrilu M88 đặc biệt, anh ấy là một tiền đạo nhóm thực sự