Atlanta Official: Kết quả kiểm tra vương miện Sinnon Gosen M88 là tích cực

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12 Câu lạc bộ Atlanta tuyên bố rằng kết quả xét nghiệm vương miện mới trong Gossens trong đội là tích cực, nhưng tải lượng virus thấp. Gostenns được chẩn đoán vương miện mới, nhưng do tải lượng virus thấp, có thể là kết quả tích cực sai,… Continue reading Atlanta Official: Kết quả kiểm tra vương miện Sinnon Gosen M88 là tích cực