Alonso: Nhóm Series Tia M88 Gob Neng, anh ấy là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới

Happy Sports ngày 26 tháng 11, quốc gia Tây Ban Nha Harvey – Alonso ca ngợi Tiago trong cuộc phỏng vấn với Europa, và hai người trong cuộc phỏng vấn với Europa. Hiệu lực, Harvey Alonso nhận ra sức mạnh của Tiago và tin rằng sau này là một trong những tiền vệ hay nhất… Continue reading Alonso: Nhóm Series Tia M88 Gob Neng, anh ấy là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới