Tháp truyền hình và đài truyền hình Thiên Tân được chiếu bởi Maradona: Goodbye, M88.com Paradise là một quả bóng khác

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, theo “Tây Bắc Wang”, Tháp truyền hình và đài truyền hình Thiên Tân đến Marra Dona tối nay: Tạm biệt, thiên đàng là một quả bóng khác Ảnh: Thiên Tân Netizen Costrra Nasin Goodbye, nhà vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi ->

Cardize! Thiên Tân Tianpai dự kiến ​​Maradona Portrait và nhận được báo cáo M88 của Argentina Media M88

môn thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11, Maradona đã thông qua ngày 25 của giờ địa phương. Anh ấy 60 tuổi. Người hâm mộ trên khắp thế giới đã tổ chức một loạt các hoạt động để thương tiếc Maradona. Tòa nhà Landmark Thiên Tân Tháp Đài và Truyền hình Thiên Tân (Tháp… Continue reading Cardize! Thiên Tân Tianpai dự kiến ​​Maradona Portrait và nhận được báo cáo M88 của Argentina Media M88