Serie A-M88.COM Boboqi lấy cảm hứng từ Madomnny Breakmentrandrandrandrandrao hai giúp Juventus 2-1 Reversible Torino

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, thời gian Bắc Kinh vào ngày 6 tháng 12 năm 1:00, Spe A thứ 10, Juventus gặp Torino. Trong hiệp một, Enkura lần đầu tiên được rút ra đầu tiên. Trong hiệp hai, Quad muộn đã giúp McKenny, Bouqi chia tay. Toàn bộ trận chiến, cuối cùng,… Continue reading Serie A-M88.COM Boboqi lấy cảm hứng từ Madomnny Breakmentrandrandrandrandrao hai giúp Juventus 2-1 Reversible Torino