Evra: Tôi có thể cảm thấy rằng mọi người đang chờ đợi tại Borg M88.com Pakistan, và sau đó tiếp tục chỉ trích anh ta.

Thể thao hạnh phúc Ngày 6 tháng 12 Tin tức thứ 11 của Yingchao, Manchester United Ung thư Thử thách West Ham, Borga bắt đầu. Trước khi bắt đầu trò chơi, Evra nói trong studio của Sky Sports: “Tôi có thể cảm thấy điều đó, mọi người đang chờ đợi Bo Gaba tối nay, sau… Continue reading Evra: Tôi có thể cảm thấy rằng mọi người đang chờ đợi tại Borg M88.com Pakistan, và sau đó tiếp tục chỉ trích anh ta.