Truyền thông trong nước: Evergrande đổi tên thành Đội Quảng Châu vẫn chưa xác định M88.Com nhất, vẫn còn các biến

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, theo báo cáo phương tiện truyền thông trong nước, cuối cùng đổi tên Nakada hiện tại không được xác định, vẫn còn các biến. Theo Hiệp hội bóng đá, tất cả các đội trong mùa giải 2021 sẽ được trung hòa. Trước đây, đã có những tin… Continue reading Truyền thông trong nước: Evergrande đổi tên thành Đội Quảng Châu vẫn chưa xác định M88.Com nhất, vẫn còn các biến