Các quan chức Barcelon đẩy M88 Messi gần như một số bản đồ bóng ném: Bàn tay của Thiên Chúa

Tin tức vui vẻ Ngày 1 tháng 12 tại LA ORA League Cuối tuần trước, Chiến thắng 4-0 của Barcelona tại Osasuna, trò chơi, Zhongmei gần như đánh bóng vào quả bóng Barcelona chính thức đẩy bình luận này. Barcelona đã phát triển một bức tranh về bóng ném của Messi và đã viết: Bàn… Continue reading Các quan chức Barcelon đẩy M88 Messi gần như một số bản đồ bóng ném: Bàn tay của Thiên Chúa