IM88.com Mười một: Mero dẫn đầu, Bayern được chọn

Happy Sports 12 tháng 12 Hiệp hội Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế (IFFHS) đã chọn 2020 Eleven tốt nhất, Mero LED, Bayern Multi-Player . Cửa: Nobi (Đức, Bayern) Beefa: Arnold (Anh, Liverpool), Ramos (Tây Ban Nha, Real Madrid), Tầm nhìn (Hà Lan, Liverpool), Alfonso – Davis (Canada, Bayern) Cánh đồng giữa:… Continue reading IM88.com Mười một: Mero dẫn đầu, Bayern được chọn