Tin tức bóng đá: Hiệp hội bóng đá quyết tâm hủy bỏ Lễ trao giải Super, Zhongjia và Trung Quốc M88

Thể thao hạnh phúc thứ 3 tháng 12 Theo báo cáo “Bóng đá”, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã quyết tâm hủy bỏ mùa 2020 của lễ trao giải giữa và Trung Quốc Và lễ trao giải Trung Quốc cũng sẽ bị hủy bỏ. Sau khi kết thúc mùa giải, Hiệp hội bóng đá… Continue reading Tin tức bóng đá: Hiệp hội bóng đá quyết tâm hủy bỏ Lễ trao giải Super, Zhongjia và Trung Quốc M88