Sterling hiện đã tạo ra 20 con trỏ M88 trong giải đấu, và số lượng bộ sưu tập của việc tạo là đầu tiên.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, trong một trận đấu của RMC-Chao League này, Manchester City đã tổ chức Fulham, nửa đầu Sterling đã tạo ra một quả phạt đền, Đức Blancin được trao sự giúp đỡ của Manchester City 2-0 tạm thời dẫn đầu. Mint này là bàn thắng thứ 20 được… Continue reading Sterling hiện đã tạo ra 20 con trỏ M88 trong giải đấu, và số lượng bộ sưu tập của việc tạo là đầu tiên.