Chúc mừng thể thao ngày 6 tháng 12 Tin tức trong trò chơi cao cấp chỉ 2-0, Glham. Trong số điểm teo mắt sau trận đấu, Debrau, được truyền đi, là 8,9 điểm cao nhất. Sau đây là một điểm chi tiết: Manchester City bắt đầu: Edison 6.9, Đàn ông Di 6.5, Dias 6.6, Stonez 7.1, Cansyro 7.3, Jing Dian 7.3, Luo Delhi 7.9, Sterling 7.9, Debrau 8,9 , Mahres 7.8, 6 6.8 Fulham bắt đầu: ALES 6.8, Adalabio Chỉ 6,8, Anderson 6.2, AA 5.8, Robinson 7.5, Harrison – Rudder 6.3, Anggu IA 8.1, Bobi – Rudder 6.0, Chik 6.2, Cavalo 7.1, Lukeman 5.6 Fulham Repair: Kelney 6.0, Lemena 6.3, Kamara 6.0 Debrah liên kết Atlin Thành công chấm (Jack) ->

Chúc mừng thể thao ngày 6 tháng 12 Tin tức trong trò chơi cao cấp chỉ 2-0, Glham. Trong số điểm teo mắt sau trận đấu, Debrau, được truyền đi, là 8,9 điểm cao nhất. Sau đây là một điểm chi tiết: Manchester City bắt đầu: Edison 6.9, Đàn ông Di 6.5, Dias 6.6, Stonez… Continue reading Chúc mừng thể thao ngày 6 tháng 12 Tin tức trong trò chơi cao cấp chỉ 2-0, Glham. Trong số điểm teo mắt sau trận đấu, Debrau, được truyền đi, là 8,9 điểm cao nhất.
Sau đây là một điểm chi tiết:
Manchester City bắt đầu: Edison 6.9, Đàn ông Di 6.5, Dias 6.6, Stonez 7.1, Cansyro 7.3, Jing Dian 7.3, Luo Delhi 7.9, Sterling 7.9,
Debrau 8,9 , Mahres 7.8, 6 6.8
Fulham bắt đầu: ALES 6.8, Adalabio Chỉ 6,8, Anderson 6.2, AA 5.8, Robinson 7.5, Harrison – Rudder 6.3, Anggu IA 8.1, Bobi – Rudder 6.0, Chik 6.2, Cavalo 7.1, Lukeman 5.6
Fulham Repair: Kelney 6.0, Lemena 6.3, Kamara 6.0
Debrah liên kết Atlin

Thành công chấm
(Jack)
->