AFC – Bắc Kinh Guoan vs Seoul FC: Tự hào Bi & Pira, M88.com, Jin Yan

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, vòng thứ năm của nhóm nhóm Champions League E, Bắc Kinh Guoan chống lại trò chơi đầu tiên trước trận đấu, trò chơi đầu tiên được công bố. Bắc Kinh Guoan đầu tiên: 1-Hou Sen, 4-Li Lei, 3 – Yu Yang, Fan 24-Yang, 27-Wang Gang, 6-Chi… Continue reading AFC – Bắc Kinh Guoan vs Seoul FC: Tự hào Bi & Pira, M88.com, Jin Yan