Ngôi sao đại dương 42 tuổi Dior Doior do cái chết

Thể thao hạnh phúc 30 tháng 11 năm 30 tuổi, một số báo cáo truyền thông nước ngoài, Senegal Paper Paper Dior đã chết, và năm đã 42 tuổi. Được biết, Dio Purong có bệnh khớp Charcot. Dio Pu đang ở trong lĩnh vực phòng thủ của tòa án và mọi người đã gửi một… Continue reading Ngôi sao đại dương 42 tuổi Dior Doior do cái chết