Yuexia Media: R & F cấp cao sẽ ngay lập tức ra mắt một người tham gia M88 với tư cách là một đội có thể ở Vân Nam hoặc Huấn luyện mùa đông Hải Nam

Happy Sports ngày 3 tháng 12, theo báo cáo “mới Express”, trong giai đoạn chuyển nhượng mùa đông tiếp theo, Câu lạc bộ R & F sẽ ngay lập tức ra mắt sự giới thiệu mới. Chung kết 1/4 của Hiệp hội bóng đá ở Zunneng đêm qua, R & D chỉ gửi hai viện… Continue reading Yuexia Media: R & F cấp cao sẽ ngay lập tức ra mắt một người tham gia M88 với tư cách là một đội có thể ở Vân Nam hoặc Huấn luyện mùa đông Hải Nam