Kathy: Tôi sẽ đi đến mức phạt chính là 150% M88 của tôi.

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, kết thúc vòng này, Milan 2-0 vượt qua Florence, Milan Middle Field, trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên Dazn, đã nói về lĩnh vực này Hiệu suất của đội thi đấu. Khi tôi nói về hình phạt của mình, Casei nói rằng vị trí… Continue reading Kathy: Tôi sẽ đi đến mức phạt chính là 150% M88 của tôi.