M88 PV: Nếu vượt trội vượt trội, nếu bạn tiếp tục thực hiện hệ thống họp, sẽ có một số lượng lớn các viện trợ nước ngoài và giáo viên nước ngoài.

Happy Sports ngày 3 tháng 12, theo phóng viên “Thể thao hàng tuần” Wang Xiaoyui báo cáo rằng nếu cấp trên vào giữa năm tới, sẽ có một số lượng lớn viện trợ nước ngoài và giáo viên nước ngoài rời đi. Trước đây, phương tiện truyền thông trong nước báo cáo rằng huấn luyện… Continue reading M88 PV: Nếu vượt trội vượt trội, nếu bạn tiếp tục thực hiện hệ thống họp, sẽ có một số lượng lớn các viện trợ nước ngoài và giáo viên nước ngoài.