Jue Merry đã tham gia Kế hoạch từ thiện của Rushford, và nó được gọi là M88 trên sau này.

Happy Sports 28 tháng 11 Gần đây, Sir Ferguson và Nhà từ thiện Anh Mike Morritz Jazz đã hợp tác để cung cấp một khoản quyên góp cho Kế hoạch từ thiện Fareshar được hỗ trợ bởi Rushford. Để giúp giải quyết vấn đề thiếu thức ăn ở trẻ em nghèo. Jazz, Ferguson tin rằng… Continue reading Jue Merry đã tham gia Kế hoạch từ thiện của Rushford, và nó được gọi là M88 trên sau này.