Dortmund vs Frankfurt M88 đầu tiên: Sang Qiao, Mukco, Royce

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, thời gian Bắc Kinh, ngày 5 tháng 12, 22:30 ngày 5 tháng 12, vòng 10 của Kella League, Eve của Dortmund đến Frankfurt. Line Sang John, Rena và Branda, Royce, Musko, Harry, Hallah, Grero, Akangh. Dotmd 1: 1-Burki, 2-Morey, 15-Humans (Captain), 5-Zagdu, 23-Emre-Zhan, 14-Shu Tz, 8-Dahoud, 28-Vitsel,… Continue reading Dortmund vs Frankfurt M88 đầu tiên: Sang Qiao, Mukco, Royce