Van Dick M88 Tanning: Làm việc nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Liverpool Zhongwen Dick, đã làm khô một bức ảnh đào tạo của mình trong Twitter, và dường như nó được phục hồi. Van Dick xô vào chấn thương nghiêm trọng trong bộ chọn ở Liverpool chống lại Everton, và chấp nhận phẫu thuật. Theo tin tức trước… Continue reading Van Dick M88 Tanning: Làm việc nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết