Basino: Đừng trộn VAR và Misjudic to M88.com, hãy nói về chúng tôi muốn cải thiện các quy tắc ngoại tuyến.

Happy Sports ngày 5 tháng 12 Gần đây, Chủ tịch của FIFA đã nhận được một cuộc phỏng vấn truyền thông vì Vantino, ông đã nói về một số chủ đề về các quy tắc var và ngoại tuyến. – var và sai lầm Chúng tôi không có lý do gì để trộn var và… Continue reading Basino: Đừng trộn VAR và Misjudic to M88.com, hãy nói về chúng tôi muốn cải thiện các quy tắc ngoại tuyến.