Valencia Zhongwei Baisi được công bố từ M88, Tây Ban Nha: Đây là một vinh dự và niềm tự hào.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12 năm 2, Valencia, Nasa, được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội và ông đã giành được quốc tịch Tây Ban Nha. Paulista: “Tôi đã được trao quốc tịch Tây Ban Nha, tôi chỉ có thể cảm ơn đất nước và công dân xinh đẹp… Continue reading Valencia Zhongwei Baisi được công bố từ M88, Tây Ban Nha: Đây là một vinh dự và niềm tự hào.