Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 26 tháng 11, lúc 04:00, vòng 4 của trận đấu Champions League, Ma Jing sẽ gặp Moscow Train Head ở nhà. Trước trận đấu, Ma Jing chính thức đã cập nhật danh sách các trò chơi này, nơi tuyến tiền trưởng do Phillius dẫn đầu, và Suarez sẽ tiếp tục thiếu vương miện mới, cơ bắp Costa, vì vậy đội không sẵn lòng chấp nhận rủi ro. Cánh cửa sẽ là : 1-GOBI, 13-OBRAC Beegae : 2- Jimines, 12-Lord, 15 – Savich, 18-Feelpe, 22-Elmo, 23-Tripil, 29-radad Cánh đồng giữa : 6-Cork, 8 – Saul, 11-lemar, 14- , 20-porolo, 21-Karaceco, 30-Herman-Calavina, 34-MOA, 35-Sanafry Sia Chuyển tiếp : 7-Philox, 10-Corea, 17-sa Punji, 27-Camello (Tone nhẹ) -> <!–

Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 26 tháng 11, lúc 04:00, vòng 4 của trận đấu Champions League, Ma Jing sẽ gặp Moscow Train Head ở nhà. Trước trận đấu, Ma Jing chính thức đã cập nhật danh sách các trò chơi này, nơi tuyến tiền trưởng do… Continue reading Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 26 tháng 11, lúc 04:00, vòng 4 của trận đấu Champions League, Ma Jing sẽ gặp Moscow Train Head ở nhà. Trước trận đấu, Ma Jing chính thức đã cập nhật danh sách các trò chơi này, nơi tuyến tiền trưởng do Phillius dẫn đầu, và Suarez sẽ tiếp tục thiếu vương miện mới, cơ bắp Costa, vì vậy đội không sẵn lòng chấp nhận rủi ro.
Cánh cửa sẽ là
: 1-GOBI, 13-OBRAC
Beegae : 2- Jimines, 12-Lord, 15 – Savich, 18-Feelpe, 22-Elmo, 23-Tripil, 29-radad
Cánh đồng giữa : 6-Cork, 8 – Saul, 11-lemar, 14- , 20-porolo, 21-Karaceco, 30-Herman-Calavina, 34-MOA, 35-Sanafry Sia
Chuyển tiếp : 7-Philox, 10-Corea, 17-sa Punji, 27-Camello
(Tone nhẹ)
-> <!–