Zhong Khánh M88 báo cáo “Đề cương đào tạo thanh niên”: nhập tịch chỉ là một khoảnh khắc cần thiết, thực sự cải thiện vẫn dựa vào đào tạo trẻ

Happy Sports ngày 1 tháng 12, ngày 26 tháng 11, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã chính thức công bố “Đào tạo Thanh niên Hiệp hội bóng đá Trung Quốc” và làm rõ khái niệm phát triển đào tạo Qing. Thanh niên Trung Quốc được phỏng vấn Gao Hongbo và đào tạo trẻ khác,… Continue reading Zhong Khánh M88 báo cáo “Đề cương đào tạo thanh niên”: nhập tịch chỉ là một khoảnh khắc cần thiết, thực sự cải thiện vẫn dựa vào đào tạo trẻ