Cup 1/8 Chung kết: National M88 mét về nhà để chiến đấu với Violet Lily Parma Battle Blue Eagle

Thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11, Châu Phi, người đã xác định tám trận chung kết tám trận chung kết, và Enpoli trực tiếp bước vào một phần tám của đối thủ Bresia Chung kết, đối thủ của họ là Napoli. Inter Milan sẽ gặp Florence, Juventus sẽ phải đối mặt với Genova… Continue reading Cup 1/8 Chung kết: National M88 mét về nhà để chiến đấu với Violet Lily Parma Battle Blue Eagle