Bộ trưởng đã từ chối giúp đỡ sự gian lận legatic: Tôi chỉ có anh ta với Bộ trưởng M88.com.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Công tố viên Peruja tuyên bố rằng 4 người trong Đại học Perugia, bao gồm cả hiệu trưởng, đã được 8 tháng hình phạt đình chỉ. Juventus chính thức nói rằng Paratic, giám đốc thể thao, hiện đang được điều tra. Ngoài ra, có các báo cáo… Continue reading Bộ trưởng đã từ chối giúp đỡ sự gian lận legatic: Tôi chỉ có anh ta với Bộ trưởng M88.com.