Như: Kết thúc và Nike mười năm, Ramo M88 được ưu tiên hơn để chuyển Adidas

Thể thao vui vẻ Tin tức ngày 28 tháng 11 Theo báo cáo “Aspaasure”, mặc dù vẫn không có hợp đồng nào với bất kỳ nhà tài trợ thiết bị nào, Ramos đã bắt đầu công khai. Giày của Adidas, có nghĩa là sau khi kết thúc với sự hợp tác mười năm của Nike,… Continue reading Như: Kết thúc và Nike mười năm, Ramo M88 được ưu tiên hơn để chuyển Adidas

Maca: do m88.com, mặc đồ tập luyện của adi, nhưng ramos rất gần với bailun mới

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 theo báo cáo “Maca” Tây Ban Nha, sau khi xác định đến Nike, mặc dù ông đã công khai trong đôi giày của Adidas, Lamo Surns rất gần với Bailun mới. Maca cho biết trong báo cáo rằng mặc dù Nike đã gửi hợp đồng gia hạn… Continue reading Maca: do m88.com, mặc đồ tập luyện của adi, nhưng ramos rất gần với bailun mới