Olaro bạn: không làm việc với đường quốc phòng của M88 để làm rất tốt, Wu Wei đã khiến người chơi trong nước chơi xuất sắc

Chúc mừng thể thao ngày 5 tháng 12 Tin tức trong vòng đầu tiên của vòng đầu tiên của Hiệp hội bóng đá, Suning 1-1 đã đợi TEDA. Suning là Olu Luo Essen, nói rằng họ không mong đợi để vào quả bóng theo cách này, đồng thời, người chơi trong nước đã chơi rất… Continue reading Olaro bạn: không làm việc với đường quốc phòng của M88 để làm rất tốt, Wu Wei đã khiến người chơi trong nước chơi xuất sắc