Bạn bè: Dibala thực sự là một nhà nước không thể tưởng tượng được, nhưng không thể phủ nhận những thành tựu đầy đủ của mình ở Juventus.

Thể thao vui vẻ ngày 1 tháng 12 Tin tức trong một cuộc phỏng vấn với toàn bộ phóng viên mạng lưới thị trường, Basque Cánh đồng của Seville Middle Player được nói về các chủ đề liên quan đến Dibara với chính mình. . Gần đây, suy thoái của Dibala bị buộc tội. Basque… Continue reading Bạn bè: Dibala thực sự là một nhà nước không thể tưởng tượng được, nhưng không thể phủ nhận những thành tựu đầy đủ của mình ở Juventus.