Nemar Mourns Maradona: Dành cho tất cả những người M88.com yêu bóng đá, đây là một ngày buồn.

môn thể thao hạnh phúc vào ngày 27 tháng 11 lần này, huyền thoại bóng đá Argentina Maradona đã qua đời, và năm nay là 60 tuổi. Câu lạc bộ Saint-Germain ở Paris đã tổ chức một sự kiện tang tóc nặng nề, nhớ huyền thoại của bóng đá này. Nemar nói rằng đây là… Continue reading Nemar Mourns Maradona: Dành cho tất cả những người M88.com yêu bóng đá, đây là một ngày buồn.