Maradona M88 vẫn còn giá thầu, vợ cũ của con ngựa già sẽ từ chối cánh cửa của người bạn nữ phía trước

Thể thao hạnh phúc vào ngày 27 tháng 11, theo báo cáo “Sun Daily”, bạn gái cuối cùng của Maradona Rosao-Oliva là một cuộc phỏng vấn tình cảm với một vị khách ngày hôm qua. Và nói rằng ông đã được trao cho cuộc họp tưởng niệm Horse Old Horse của vợ cũ của Maradona,… Continue reading Maradona M88 vẫn còn giá thầu, vợ cũ của con ngựa già sẽ từ chối cánh cửa của người bạn nữ phía trước